Ontwerpbestemmingsplan ‘Ulvenhout, Kraaijenbergsestraat 6’

Er is bij de gemeente Breda een verzoek ingediend voor het realiseren van 3 woningen aan de Kraaijenbergsestraat 6 in Ulvenhout. Deze ontwikkeling voldoet niet aan het geldende bestemmingsplan.

Binnen het plangebied was voorheen een tuinderij gevestigd. Er is momenteel nog een oude schuur aanwezig. Het voornemen bestaat om de bebouwing te slopen en drie aaneengebouwde woningen te realiseren. Het aansluitende terrein wordt ingericht voor het parkeren en als tuin.

Meer info;
https://www.breda.nl/ontwerpbestemmingsplan-ulvenhout-kraaijenbergsestra...

Fotograaf: 
Perry Roovers