Themabijeenkomsten toekomst van het Seeligkwartier van start

Wie is eigenlijk ‘iedereen’?
Themabijeenkomsten over de toekomst van het Seeligkwartier van start

Op dinsdagavond 22 september start een reeks themabijeenkomsten over de toekomst van het Seeligkwartier. Tijdens vier bijeenkomsten wordt de visie geformuleerd op het gewenste karakter van dit stukje binnenstad. De vier thema’s zijn door Bredanaars bepaald.

Het gebied van de oude Seeligkazerne en De Teruggave worden van het rijk gekocht en ‘teruggegeven’ aan de stad. Deze plek – volgens sommigen de geboortegrond van Breda - wordt dus voor iedereen en iedereen mag erover meedenken. Maar wie is eigenlijk iedereen? Die vraag staat centraal tijdens de eerste themabijeenkomst in de Teruggave op 22 september.

Plek voor iedereen
In het afgelopen halfjaar is er intensief gesproken met Bredanaars over de toekomst van het Seeligkwartier. “Veel Bredanaars zien liever vandaag dan morgen dat het terrein kan worden gebruikt”, zegt Jurrian Arnold van Open Kaart, het bureau dat de co-creatie begeleidt. “Een veel gehoorde wens is om er een gastvrij gebied van te maken waar zoveel mogelijk mensen van kunnen genieten. Tijdens de themabijeenkomsten moet concreter worden wat dat betekent.”

“Zo concreet dat de kosten al in beeld worden gebracht voordat er definitieve plannen liggen”, vult zijn collega Pieter Graaff aan. “Enerzijds willen veel deelnemers het graag voor het zeggen hebben in dit proces, anderzijds blijkt er ook veel behoefte aan meer kaders vanuit de gemeente. Door duidelijk te krijgen wat mogelijk en betaalbaar is, kan er ook echt wat gedaan worden met de aangedragen ideeën”.

Rekenen en tekenen
In deze fase van het proces wordt nog geen ontwerp gemaakt, maar worden door Open Kaart al wel mogelijkheden verbeeld. Die helpen ook om meer gevoel te krijgen bij wat er nodig is om tot een financieel haalbaar plan te komen. Jan Winsemius van Bureau Middelkoop zal aan de hand van deze scenario’s uitleggen wat de financiële gevolgen van verschillende keuzes zijn en vanuit die kennis ook reageren op wat er gezegd en bedacht wordt. Het is aan de deelnemers om de uitgangspunten te formuleren die in een toekomstig plan moeten worden meegenomen.

Naast toekomstplannen worden er ook ervaringen gedeeld. Anita de Haas van de Stichting Spoorpark Tilburg zal vertellen over de totstandkoming van dit park. Het Spoorpark is het grootste burgerinitiatief van Nederland en een plek waar veel Tilburgers zich welkom voelen. Hoe is dat gelukt en waar lopen ze tegenaan?

Meedoen
Tijdens de bijeenkomst kun je inspiratie opdoen, maar ga je vooral ook zelf aan de slag. Rond vier tafels wordt verder invulling gegeven aan het centrale thema. Gedurende de avond worden de uitgangspunten geformuleerd die uiteindelijk de visie vormen op de toekomst van dit gebied. Deze uitgangspunten worden meegenomen naar de volgende bijeenkomst ‘Seeligkwartier verbonden’, die gaat over de verbinding van het gebied met de rest van de stad.

Van de avond wordt een korte video-impressie gemaakt zodat iedereen die dat wil het proces kan volgen. Wil je op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten en er een volgende keer bij zijn?
Meld je dan aan op https://www.gasthuisvelden.nl/

Fotograaf: 
Perry Roovers