Voorlopig ontwerp herinrichting Haagdijk

Op het voorlopig ontwerp van de Haagdijk kan tot en met 5 juni gereageerd worden.

Bewoners en ondernemers van de Haagdijk en omgeving hebben in 2019 de gemeente gevraagd om de veiligheid te verbeteren door lagere snelheden en de straat een vriendelijker uitstraling te geven. Samen met hen is een voorlopig ontwerp gemaakt voor een herinrichting, waarbij de Haagdijk als een fietsstraat is uitgevoerd. U kunt tot en met 5 juni het ontwerp bekijken, een toelichting vragen en/of reageren op de website PlanBreda. Het definitieve ontwerp is naar verwachting voor de zomervakantie gereed en de uitvoering van het werk in het najaar van 2020.

Het voorlopig ontwerp omvat de Haagdijk tussen de Prinsenkade en Schorsmolenstraat.
De kruising met de Prinsenkade wordt in een later tijdstip tijdens de herinrichting Prinsenkade aangepakt.
De kruising met Schorsmolenstraat komt aan de orde bij de herinrichting Fellenoordstraat – Schorsmolenstraat.
De overige kruisingen met Dieststraat / Rozemarijnstraat – Pellemolenstraat – Achter de Blauwe Hand en ter hoogte van huisnummer 239-239A behoren wel bij dit project.

Het ontwerp betekent:
-De huidige rijbaan wordt heringericht als een fietsstraat met een middengeleider.
-De huidige straatstenen worden hergebruikt.
-Door aanpassing van de huidige rijbaan vervalt de fietsstrook over de gehele lengte aan de zijde van Albert Heyn.
-De vrijkomende natuursteen keitjes worden hergebruikt in de middengeleider.
-Een voorbeeld van een reeds uitgevoerde fietsstraat is de Heusdenhoutsestraat die ook een middengeleider heeft.
-Door het toepassen van een middengeleider krijgt de straat het uiterlijk van een fietsstraat waar de automobilist te gast is.
-De huidige trottoirs aan beide zijden blijven gehandhaafd.
-De huidige parkeerstrook blijft gehandhaafd.
-De 4 aanwezige kruisingen op de Haagdijk: Dieststraat / Rozemarijnstraat – Pellemolenstraat – Achter de Blauwe Hand en ter hoogte van huisnummer 239-239A worden opnieuw ingericht.
-De oppervlakte wordt iets groter en de kruisingen worden uitgevoerd als plateaudrempel om de snelheid in de straat te verminderen.
-De kruisingen worden als het ware heringericht als pleintjes met daarop losse elementen, zoals plantenbakken.
-Het is de bedoeling dat tijdens evenementen waarbij de straat is afgesloten, de pleintjes meer uitstraling krijgen. Ze kunnen dan door ondernemers worden ingericht als terras of verblijfsplaats.
-De huidige verharding van de pleintjes wordt daarom ook vervangen in een tegelbestrating met een natuursteen uiterlijk.
-In de straat komen nieuwe bomen ter hoogte van huisnummers 23, 99 - 99a, 142 - 144, 145 en 239; de tupeloboom (Nyssa sylvatica) en de storaxboom (Styrax japonica).
-De openbare verlichting blijft gehandhaafd.

Reageren
U kunt tot en met 5 juni het ontwerp bekijken op de website PlanBreda. Afhankelijk van de verzoeken om toelichting en de reacties en/of vragen, komen er digitale bijeenkomsten of een persoonlijke terugbelactie.

https://www.planbreda.nl/default.aspx

Fotograaf: 
Perry Roovers