Tijdelijke opvang dak- en thuislozen

Het coronavirus houdt heel Nederland, en dus ook Breda, in zijn greep. Als gemeente proberen we te doen wat we kunnen om kwetsbare inwoners, groepen en sectoren te ondersteunen. Dit geldt ook voor de dak- en thuislozen in Breda. Om ervoor te zorgen dat zij kunnen rekenen op een veilige nachtopvang, die voldoet aan de richtlijnen van het RIVM, heeft de gemeente tijdelijk een extra noodvoorziening ingericht in de gemeentelijke gymzaal aan de Jan Nieuwenhuyzenstraat 9.

Uitbreiding opvang in verband met regels RIVM
Vanwege de huidige richtlijnen van het RIVM - het houden van 1,5m afstand - zijn in de reguliere opvang minder bedden per slaapzaal mogelijk. Hierdoor is er bij de huidige locatie minder ruimte voor bijvoorbeeld de extra winteropvang voor de dak- en thuislozen. Daarom is tijdelijk een extra nachtopvanglocatie in gebruik.

Nachtopvanglocatie Jan Nieuwenhuyzenstraat 9
De noodopvanglocatie is afgelopen zondag geopend. Enkele zaken zijn voor u als omwonende goed om te weten:

De eerste 2 nachten is door 8 personen gebruik gemaakt van deze opvang. Er is ruimte voor maximaal 20 personen.
Samen met de GGD wordt de gezondheid van alle bezoekers aan beide locaties goed in de gaten gehouden. Zo wordt bij binnenkomst de temperatuur van iedere bezoeker opgemeten. Wanneer iemand symptomen van het coronavirus vertoond, wordt deze op een andere locatie in quarantaine geplaatst.

De opvanglocatie is vanaf 21.00 uur tot begin van de ochtend geopend voor overnachting en het gebruik van douche en toilet. Overdag is de locatie gesloten.

Tijdens de openingstijden zijn er altijd 2 begeleiders/toezichthouders aanwezig.
Daarnaast wordt er vanuit de gemeente een vast contactpersoon aangesteld voor omwonenden. U kunt deze contactpersoon bereiken via het reguliere telefoonnummer van de gemeente (14 076). Als u vragen heeft over de opvang, of u ervaart bijvoorbeeld overlast, kunt u tijdens kantoortijden via dit nummer contact opnemen.

De noodopvang blijft naar verwachting in ieder geval tot 1 juni geopend. Daarna wordt opnieuw bekeken of de noodopvang open moet blijven.

Veiligheid voor iedereen
Deze bijzondere tijd, vraagt een bijzondere inzet van ons allemaal. We gaan ervan uit dat we er samen met u voor kunnen zorgen dat ook al onze dak- en thuislozen in deze tijd veilig onder een dak kunnen slapen. En waken erover dat dit niet ten koste gaat van de rust en veiligheid in uw leefomgeving. We rekenen op uw begrip en uw medewerking voor deze tijdelijke maatregel.

Fotograaf: 
Perry Roovers