Award gala van de annafrijdag gecanceld

De commissie van de annafrijdag heeft besloten, het Award gala op 19 juni van dit jaar te cancelen.

Gezien de onzekere tijd in verband met het coronavirus heeft de commissie er bewust voor gekozen om het gala niet naar een andere datum te verzetten maar om het volgend jaar te organiseren.

Het kabinet heeft besloten dat alle grote activiteiten en evenementen tot en met 1 juni geen doorgang mogen vinden. 19 juni is zeer nabij de eerste en is er geen zekerheid dat na 1 juni alles wel weer door kan gaan.

Wij vinden het onze morele plicht om ook te denken aan de mensen welke ons belangeloos ondersteunen: vrijwilligers, artiesten, sponsoren et cetera. Iedereen zal zeer dankbaar zijn als we met z’n allen het virus in hebben kunnen dammen en realiseren ons dat als ze weer mogen en kunnen werken hun inkomsten zeer belangrijk zijn.

Wij danken iedereen voor zijn of haar toezegging. En hopen dat we ook in 2021 op ze mogen rekenen. Meer informatie zal te zijner tijd volgen.