Parkeercontrole door scanauto

Vanaf 20 januari rijden er twee scanauto's door Breda. De camera’s op het dak scannen kentekens van geparkeerde auto's. Zo checkt de scanauto of een auto een parkeervergunning/ -regeling heeft of dat er betaald is voor het parkeren.

De scanauto controleert of een voertuig op die plek geparkeerd mag staan. De scanauto maakt een foto van het kenteken en controleert in het systeem de parkeervergunning of de betaalgegevens. De scanauto herkent u aan de camera’s op het dak en aan de tekst ‘Scanauto’ en ‘Handhaving Gemeente Breda’ op de zijkant.

Wat u moet weten
De scanauto maakt een foto van het kenteken.
U heeft voldoende tijd om de betaling voor uw voertuig te regelen. De scanauto houdt rekening met een tijdsmarge van 10 minuten.
Er wordt gecontroleerd of er een geldige parkeervergunning is, of dat er voldoende betaald is voor het parkeren.
Is er geen geldige parkeervergunning, of er is niet betaald voor het parkeren, dan ontvangt de kentekenhouder binnen 2 weken een parkeerboete.

Laden en lossen
U kunt laden en lossen. Uit de foto’s, die de scanauto maakt, moet duidelijk zijn dat u aan het laden en lossen bent.

Privacy
Alleen als er een parkeerboete wordt gestuurd, worden de foto’s van het voertuig bewaard. De foto kan nodig zijn als bewijs tijdens een eventuele bezwaarprocedure. Na de bezwaartermijn wordt de foto vernietigd.

Fotograaf: 
Perry Roovers