Bijeenkomst herontwikkeling van Villa Trianon

Er wordt een nieuwe informatiebijeenkomst gehouden over de herontwikkeling Villa Trianon aan de Baronielaan 228.
Deze bijeenkomst is op:

woensdag 20 november tussen 19.00 en 21.00 uur
Hotel Mastbosch, Burgemeester Kerstenslaan 20
aanmelding niet nodig
plannen inzien en vragen stellen

Waarom deze bijeenkomst
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Ginneken, Baronielaan 228’ voor de herontwikkeling van de locatie van Villa Trianon aan de Baronielaan 228 heeft ter visie gelegen van 23 juli tot en met 2 september 2019. Tijdens deze periode zijn veel zienswijzen tegen het plan ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen is bekeken op welke punten mogelijke aanpassingen in het ontwerp van het plan kunnen worden doorgevoerd. Omdat het erg belangrijk is dat de omgeving wordt meegenomen in de ontwikkelingen rondom het plan is deze nieuwe informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze informatiebijeenkomst zal het herziene plan worden gepresenteerd.

Bestemmingsplanprocedure
Rekening houdend met de binnengekomen zienswijzen wordt het herziene plan voorgelegd aan de raad. Het ontwerpbestemmingsplan zal naar aanleiding van de wijzigingen in het bouwplan worden aangepast. De gemeenteraad dient een besluit te nemen over de ingediende zienswijzen en over de vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan. De indieners van een zienswijze worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Fotograaf: 
Perry Roovers