Werk Vestingstraat

De komende maanden gaat de gemeente aan de slag met de bomen, de straatverlichting en het riool in de Vestingstraat. Het werk begint met het kappen van de bomen in de week van 28 oktober tot 1 november. Het andere werk is in het voorjaar van 2020.

Kap en herplant bomen
De gemeente kapt 13 bomen. Dit is nodig omdat de wortels van de bomen de bestrating omhoog duwen. Dit geeft onveilige situaties. Na de bomenkap haalt de gemeente de wortels uit de grond.
Er komen 8 nieuwe bomen terug. Meer is niet mogelijk, omdat er niet overal groeiruimte is door kabels en leidingen in de grond. De nieuwe bomen hebben een smalle vorm en blijven ook in de winter groen.

Vervangen lantaarnpalen en vervangen riool (huisaansluitingen)
De lantaarnpalen zijn binnen enkele jaren aan vervanging toe. Om de bomen en de lantaarnpalen zo te kunnen wegzetten dat er voor beide voldoende ruimte is, worden de lantaarnpalen meteen vervangen. Ook vervangt de gemeente daar waar nieuwe bomen komen de rioolaansluitingen tussen de woningen en het riool in de weg.

Fotograaf: 
Perry Roovers