Bijeenkomst laadpalen voor elektrische auto’s

Het bedrijf PARKnCHARGE heeft een voorstel ingediend voor 39 laadpalen voor elektrische auto’s in Breda voor de komende jaren. Het bedrijf heeft een overzicht gemaakt met mogelijke locaties.

Informatiebijeenkomst
23 september van 19.00 tot 21.00 uur, Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10. Uitleg over het waarom van de laadpalen door PARKnCHARGE en de gemeente.

Aanmelden bijeenkomst:
In verband met de organisatie graag aanmelden voor 18 september per mail aan ont.mm@breda.nl(link stuurt een e-mail) met als onderwerp ‘Laadpalen’ (deze mailgegevens worden alleen gebruikt voor het bepalen van het aantal aanwezigen en daarna vernietigd).

Kaart met overzicht laadpalen
Op de website van PlanBreda https://www.planbreda.nl/plannen/default.aspx zijn de 39 laadpalen op de kaart van Breda aangegeven. Hier kunt u ook een reactie geven voor een specifieke locatie. Deze reactie gaat naar PARKnCHARGE voor verdere behandeling en komt niet zichtbaar op de site. Aan de hand van de binnengekomen reacties kunnen de locaties van de laadpalen verschuiven. PARKnCHARGE bespreekt dit dan met omwonenden van de locatie en met de gemeente.

Fotograaf: 
Perry Roovers