Bijeenkomst rioolwerk Julianalaan, Vondelstraat en Jacob Catssingel

De voorbereiding van het rioolwerk in delen van de Julianalaan, Vondelstraat en Jacob Catssingel is hervat.

Inloopbijeenkomst
24 september van 19.00 tot 21.00 uur, aula Brederocollege, Brederostraat 35, Breda.
Uitleg over het rioolwerk en het definitief ontwerp, gelegenheid om vragen te stellen.

Definitief ontwerp
Tijdens de inloopbijeenkomst eind 2016 werd de nieuwe inrichting van het voorlopig ontwerp getoond. De opmerkingen van bewoners zijn meegenomen en uitgewerkt in een definitief ontwerp. Het college stelt het definitief ontwerp vast na reacties uit de inloopbijeenkomst.

Julianalaan (deel tussen Graaf Hendrik III Laan / Irenestraat en Weerijssingel), In de Julianalaan komt voor huisnummers 21 t/m 111 een (langs)parkeerstrook. De lindebomen gaan weg. Er komen 9 nieuwe lindebomen tussen de parkeervakken. Tussen de parkeerstrook en het trottoir komt een haag. Op verzoek van bewoners komt er extra parkeergelegenheid in de Jacob Catssingel en de parallelweg Graaf Hendrik III Laan. Ten opzichte van het voorlopig ontwerp komen er 15 extra parkeerplaatsen. De bushaltes op de hoek van de PC Hooftstraat en aan de overzijde ervan, komen te vervallen. Tussen de Weerijssingel en kruising met de Graaf Hendrik III Laan komt nieuw asfalt en aan beide zijden een fietsstrook.

Het ontwerp gaat uit van snelheidsremmende maatregelen door de fietsstroken in rood asfalt uit te voeren. De rijbaan wordt dan optisch smaller. Daarnaast worden de middengeleiders breder en langer. Dat heeft ook een gunstig effect op de snelheid.

De afvalverzamelplaatsen komen zoveel mogelijk uit het directe zicht van woningen. Het aantal afvalverzamelplaatsen in de Julianalaan is aangepast van 1 naar 2. Deze zijn bij de uitgangen van de brandgangen.
De 2 zebrapaden in de Julianalaan staan op het ontwerp om te verwijderen.

De gemeente verwijdert de zebrapaden op 50 km/h wegen. De reden hiervoor is dat zebrapaden schijnveiligheid geven, omdat automobilisten helaas niet altijd stoppen voor de voetganger die voorrang heeft. Door de voetganger uit de voorrang te halen, is deze voorzichtiger bij het oversteken van de rijbaan. Voor het verwijderen van de zebrapaden neemt de gemeente een verkeersbesluit. Belanghebbenden kunnen bezwaren maken.

Vondelstraat (deel tussen PC Hooftstraat en Jacob Catssingel)
De inrichting blijft grotendeels hetzelfde. 9 bomen met wortelopdruk of die in slechte staat zijn verdwijnen. Dit heeft te maken met de ondergrondse groeiruimte. Er komen 5 nieuwe bomen (Iep) terug. De voorkeur gaat uit naar een boom die goed en snel kan uitgroeien tot een volwassen boom, in plaats van 2 bomen die elkaar in de weg staan.
Aan beide kanten blijven in het begin van de straat 4 bomen staan. Deze zijn in een goede conditie.

Jacob Catssingel (deel tussen Julianalaan en Brederostraat)
Langs de huizen komt een parkeerstrook. Ter hoogte van de woonwagens komen ook extra langsparkeervakken.
Door deze parkeervakken wordt de rijbaan iets smaller. Dit heeft een gunstig effect op de snelheid.

Start van het werk
Het werk start naar verwachting begin 2020. Het gebeurt in meerdere fases om de overlast te beperken en de woningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Tijdens de inloopbijeenkomst wordt de fasering op hoofdlijnen getoond.

Bouwkundige vooropnames
Bureau Quattro Expertise maakt bouwkundige vooropnames als uw pand vlakbij rioolwerk staat. Met deze opnames worden eventuele gebreken vastgelegd. Quattro Expertise maakt hiervoor met de eigenaars van deze panden een afspraak. Quattro Expertise voert de vooropnames zoveel mogelijk uit in oktober 2019.

Fotograaf: 
Perry Roovers