Inloopavond verkeerskundig principe Oostflank

De Gemeente Breda nodigt bewoners en ondernemers rond de Oostflank en andere belanghebbenden uit voor een inloopavond over het verkeerskundig principe van de Oostflank. Zij zijn op dinsdag 27 augustus a.s. tussen 19:00 en 21:00 uur van harte welkom in de publiekshal van het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan 10.

Tijdens deze avond wordt meer informatie gegeven over het formeel ter consultatie gebrachte verkeerskundig principe van de Oostflank én de manier waarop eventuele reactie daarop aan de gemeente gegeven kan worden. Ook kan met de aanwezige ambtenaren van gedachten gewisseld worden over ideeën over de verdere invulling van de Oostflank.

Kwaliteitsimpuls binnenstad
De gemeente maakt plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte aan de oostkant van de binnenstad. Doel van deze herinrichting is een aantrekkelijke openbare ruimte te realiseren, die een kwaliteitsimpuls geeft aan de hele oostkant van de Bredase binnenstad. Binnen het historisch stadscentrum is de beschikbare ruimte echter beperkt. Daarom zoekt de gemeente naar de optimale combinatie van verblijfsruimte en verkeersruimte.

Ontwerpproces
Tijdens het ontwerpproces is het belangrijk dat nagedacht wordt over het verkeerskundig principe voor de Oostflank. Het verkeerskundig principe gaat uit van aantal belangrijke pijlers:

Onderscheid in ring en radialen;
30 km per uur in plaats van 50 km per uur;
Het scheiden van fiets en gemotoriseerd verkeer;
Ontsluiten parkeerterrein Beyerd-Vlaszak via de Kloosterlaan in plaats van via de Vlaszak;
De positie van de bushaltes aan de Vlaszak;
Een aantal gemarkeerde voetgangersoversteekplaatsen op logische punten.

Meer info:
https://www.breda.nl/inloopavond-verkeerskundig-principe-oostflank

Fotograaf: 
Perry Roovers