Snor- en bromfietsen zijn niet gewenst in het Valkenberg

De paden in het park Valkenberg zijn nu aangemerkt als verplicht fietspad. Hierdoor ligt het accent op fietsers en te weinig op voetgangers gezien de functie van het park. Het gebruik van de paden door deze twee groepen is ongeveer evenredig. Door een voetgangerszone in te stellen wordt de nadruk meer gelegd op ‘verblijven’ wat het hoofddoel van het park is. Fietsen blijft wel toegestaan. Snor- en bromfietsen zijn niet gewenst in het Valkenberg, deze zijn dan ook niet toegestaan.

Fotograaf: 
Perry Roovers