Breda maakt zich op voor 75 jaar vrijheid

Respect voor het verleden, aandacht voor het heden en dromen over de toekomst. Dit jaar herdenkt én viert Breda 75 jaar vrijheid. Breda sluit onder meer aan bij ‘Brabant Remembers’, het project binnen Noord-Brabant waarbij 75 bijzondere verhalen een indringend beeld van de impact van de Tweede Wereldoorlog geven. Voor Breda zijn 3 verhalen geselecteerd: De Vlucht (de evacuatie van Breda in mei 1940), de bevrijding door Generaal Maczek en de geschiedenis van de Bredase piloot Frans Brogtrop.

Een belangrijk onderdeel van het programma 75 jaar vrijheid is uiteraard de officiële herdenking in oktober 2019 bij de Poolse begraafplaatsen met de geplande opening van het Maczek Memorial.

Samen 75 jaar vrede en vrijheid herdenken en vieren staat centraal. Om tot een mooi, creatief programma te komen, doen de gemeente en coördinerend projectleider, Jos Figlarek een oproep aan alle Bredanaars. Diverse organisaties en verenigingen hebben al hun ideeën voor een gevarieerd programma ingediend. Iedereen die een idee heeft of een bijdrage wil leveren, kan dit kenbaar te maken vóór 21 januari 2019.

“Breda is gestart met de voorbereidingen en heeft de ambitie om ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid in 2019 een bijzonder programma met de stad te realiseren”, volgens Marianne de Bie, wethouder Cultuur en burgemeester Paul Depla .”We weten dat het thema ‘leven in vrijheid’ Bredanaars inspireert. Laten we inzetten op een programma waarin saamhorigheid en verbinden met elkaar centraal staat. En waarin we met elkaar het gesprek hebben over vrede en vrijheid, met respect voor het verleden, aandacht voor het heden en dromen over de toekomst.

Vandaar de oproep: kom met initiatieven en breng tot uiting hoe we met elkaar in eigen straat en stad vreedzaam kunnen samenleven. Tegelijkertijd is het mooi te zien dat de Provincie Noord-Brabant, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en internationale organisaties druk bezig zijn met het bouwen van een indrukwekkend programma. Als Breda zijn we daarbij actief betrokken.”

Vrijheid ‘Breda brengt het samen’ Het gemeentebestuur ziet in 2019 graag een divers en breed gedragen programma met een mooie balans tussen herdenken en vieren. En een programma dat aandacht heeft voor ‘onze vrijheid’ gebaseerd op het verleden, het heden en de toekomst. Dat op een eigentijdse manier verbeeldt wat we met elkaar zijn en wat we nastreven: vanuit een internationale oriëntatie mensen verbinden. Op basis van tolerantie en respect, verdraagzaam zijn en tegelijkertijd delen en samen genieten. ‘Breda brengt het samen’ in de betekenis van vreedzaam samenleven.

Iedereen die ideeën heeft voor ‘75 jaar vrijheid’ kan deze insturen via 75jaarbevrijding@breda.nl

De gemeente gaat in samenwerking met Jos Figlarek, coördinator en voorzitter van de Stichting Herdenking Bevrijding Breda, een mooi programma samenstellen.

Herdenken en vieren in Nederland in 2019 en 2020 De 75-jarige bevrijding wordt in heel Nederland en de zuidelijke provincies actief opgepakt.

Binnen de provincie Noord-Brabant biedt het project ‘Brabant Remembers’ 75 persoonlijke, levensveranderende oorlogsverhalen van Brabanders. Deze geven samen een indringend beeld van de impact van de Tweede Wereldoorlog. De verhalen vormen het uitgangspunt voor een Brabantbreed-programma en een (inter)nationale campagne.

Aanvullend op de diverse plaatselijke herdenkingen en vieringen in het zuiden organiseert het landelijke Nationaal Comité 4 en 5 mei in de periode augustus 2019 tot en met mei 2020 diverse evenementen ter ere van 75 jaar bevrijding van Nederland. Het comité zoekt aansluiting bij provincies en gemeenten. Ook Breda heeft zich bij het Nationaal Comité gemeld om te kijken in hoeverre samenwerking mogelijk is.

Fotograaf: 
Perry Roovers