Breda tekent tweede landelijke Green Deal Zorg 2018-2020

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, water en voedsel. Wanneer deze organisaties maatregelen nemen om duurzamer te werken, kan veel winst behaald worden. Om de verduurzaming in de zorg te versnellen ondertekenden ruim 131 partijen, onder leiding van minister Medische Zorg Bruno Bruins, woensdag 10 oktober de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’. De ondertekenaars gaan kennis en ervaringen delen én een duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda zetten. Ook de gemeente Breda ondertekende deze green deal.

De eerste green deal, die in 2015 ondertekend werd, heeft een brede beweging in gang gezet. Steeds meer zorgprofessionals, patiënten en cliënten, overheden en leveranciers van diensten en producten zijn daardoor gemotiveerd geraakt om zich in te zetten voor het verder verduurzamen van de zorgsector. Miriam Haagh, wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren: “Het is bijzonder mooi dat het sluiten van deze nieuwe Green Deal Zorg onder andere komt vanuit de brancheorganisaties. Patiënten, bewoners en de betreffende (zorg)professionals spelen daarbij een cruciale rol. Lokale en landelijke overheden, zorgverzekeraars en andere financiële instellingen stimuleren de verduurzaming van zorgorganisaties op diverse manieren. En ook een groot aantal bedrijven, die producten en diensten leveren waarmee de doelstellingen van de Green Deal kunnen worden gerealiseerd, doen mee.” De nieuwe Green Deal spitst zich toe op vier concrete doelen: terugdringen van CO2-uitstoot, circulair werken, schoner water en een gezondere leef- en verblijfsomgeving voor patiënten en cliënten en medewerkers.

Met de ondertekening van de landelijke green deal kunnen door de samenwerking en de inzet van de diverse ministeries, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkoepels en bedrijven ook belemmeringen op rijksniveau worden weggenomen en ontwikkelingen gefaciliteerd of versneld worden. Door de landelijke green deals lokaal te vertalen is de drempel voor zorginstellingen lager om deel te nemen. In Breda heeft dit geresulteerd in een zeer hoog deelnemerspercentage. Aan de eerste lokale green deal deden elf grote zorginstellingen in Breda mee. In september tekenden nog eens zes instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg de tweede green deal. Als gemeente kijken we samen met deze instellingen waar energiebesparende kansen liggen. Wethouder Haagh: “In ons gemeentelijk beleid is duurzaamheid één van de speerpunten. In 2044 wil Breda een CO2-neutrale stad zijn. Dat kunnen we niet alleen. We zijn er dan ook trots op dat 80% van de Bredase zorginstellingen instellingen de Bredase green deal zorg tekenden. Samen met de landelijke organisaties zetten we ons zo in voor een duurzame wereld.”

Fotograaf: 
Perry Roovers