Tegelwijsheid!

Je herinneringen voor later moet je nu maken.