Wadi’s Driesprong in gebruik

Vanaf 16 juli zijn de wadi’s Driesprong in gebruik. De wadi’s liggen in de groene zone en lopen langs de Vlielandstraat in bochten van de Oosterhoutseweg naar de Rottumstraat. Bij flinke regenbuien komt het regenwater van de daken en de straat via aparte rioolbuizen terecht in de wadi’s. Daar wordt het tijdelijk opgeslagen en kan het langzaam in de bodem zakken. Dat is goed tegen het uitdrogen van de bodem en zorgt er voor dat het riool tijdens hevige regenbuien niet overbelast wordt. De wadi’s voorkomen dat straten onder water komen te staan en dat er water in woningen komt. Na een paar dagen zonder regen zijn de wadi’s droog en kan er weer in worden gespeeld.

Afvalwater en regenwater
In Driesprong is een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dat betekent dat het regenwater via aparte rioolbuizen wordt verzameld en wordt afgevoerd naar de wadi’s. Het afvalwater van de woningen gaat via andere rioolbuizen naar de afvalwaterzuivering. Tot nu toe was er een tijdelijke verbinding tussen het riool in de Driesprong en het aansluitende gebied. Hierdoor ging het regenwater en afvalwater naar de afvalwaterzuivering. Deze tijdelijke verbinding sluit de gemeente binnenkort af.

Fotograaf: 
Perry Roovers