Tegelwijsheid!

Het karakter van een mens bepaald zijn leven.