Tegelwijsheid!

Geniet van je leven vandaag. Gisteren is verleden tijd en morgen is je nooit beloofd.