Verlichting wandelpad Boeimeerpark

Er komt nieuwe verlichting langs het wandelpad in het Boeimeerpark. Na overleg met de wijkraad en wijkbewoners komen er vier meter hoge lichtmasten met een lage lichtsterkte, in plaats van de lage bolderlampen. De gemeente haalt de bolderlampen in juli of augustus weg. De nieuwe verlichting is eind september klaar.

Afspraken over lichtmasten met wijkraad en bewoners

In het Breda bericht van mei stond dat de verlichting langs het wandelpad vanwege regelmatige vernielingen zou verdwijnen. Na dat bericht was er overleg met de wijkraad en bewoners, dat leidde tot andere afspraken over de verlichting van het pad. Nieuwe LED-lichtmasten verlichten straks enkel het pad. Het lichtniveau is lager en vormt geen hinder voor de natuur.

Nieuwe verlichting

De huidige bolderlampen blijven uit en verdwijnen in juli of augustus. Hierna plaatst de gemeente meteen nieuwe lichtmasten. Vanwege late levering wordt de behuizing met LED-lampen eind september in de masten geplaatst. In het najaar is de nieuwe verlichting voor het pad klaar.

Fotograaf: 
Perry Roovers