Eenrichtingsverkeer op de Erasmusweg

Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten eenrichtingsverkeer in te stellen op een gedeelte van de Erasmusweg. Het betreft het gedeelte voor de huisnummer 28-30.

Voor de precieze locatie van de maatregelen verwijzen wij u naar het verkeersbesluit en de tekeningen die via de bijgevoegde linken te vinden zijn.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen.

http://www.breda.nl/system/files/verkeersbesluit_erasmusweg.pdf
http://www.breda.nl/system/files/erasmusweg_eenrichtingsverkeer.pdf

Fotograaf: 
Perry Roovers (archief)