Dodenherdenking Valkenberg

Zaterdagavond was de jaarlijkse dodenherdenking in het Valkenberg. Burgemeester Paul Depla hield een toespraak. Hij had graag gezien dat de inwoners van Breda, dat dit jaar 75 jaar geleden werd bevrijd, wat meer "verdraagzaamheid en vredelievendheid zou opbrengen naar elkaar toe". Immers in "Breda wil men zo niet leven, Breda brengt het samen".

'Laten we zij aan zij staan' was dan ook de duidelijke boodschap van de Burgemeester.

Fotograaf: 
Perry Roovers