Bedrijfsopvolgingsregeling alleen voor natuurlijke personen

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de overdrachtsbelasting is niet van toepassing. Volgens de rechtbank behoort de verkrijger, een rechtspersoon, van het vastgoed niet tot de in artikel 15, eerste lid, sub b, Wet op belastingen van rechtsverkeer genoemde personen.

Vader bezat aandelen in een beheermaatschappij. Naast een 5% deelneming in de werkmaatschappij behoorde vastgoed tot de bezittingen van de beheermaatschappij. Na het overlijden van vader in 2015 vererfden de aandelen in zijn beheermaatschappij naar moeder. In 2016 verkocht moeder de aandelen aan de holding van de zoon. Bij deze overdracht betaalde de holding overdrachtsbelasting.

Bron @Taxence

Lees verder:
https://b-n-p.nl/bedrijfsopvolgingsregeling-alleen-voor-natuurlijke-pers...