Aangifte inkomstenbelasting 2019 doen kan vanaf 1 maart

Ga je zelf aangifte doen?

Online aangifte doet u via Mijn Belastingdienst of met de aangifte-app. Of laat je het aan een professioneel over?
Gegevens voor uw aangifte 2019 en moet je aangifte doen? Straks sneller klaar zijn met uw belastingaangifte?

Bekijk alvast de gegevens die u nodig hebt bij uw aangifte 2019

De belastingadviseurs van BnP zijn er voor jou! Laat geen aftrekposten liggen en je goed informeren ook over de toeslagen dat je niet in het volgend jaar of in het loop van het jaar voor verrassingen komt te staan.

De koffie staat altijd klaar!

Persoonlijke gegevens
uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
uw rekeningnummer
uw DigiD en dat van uw partner (bij BnP niet nodig, regelen ook uitstel voor doen van het doen van de aangifte)

Inkomsten
uw jaaropgaven over 2019 En als u die niet hebt: uw salarisstroken
ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen
het jaaroverzicht 2019 van uw betaalrekening
het jaaroverzicht 2019 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
het jaaroverzicht 2019 van uw beleggingen

Wonen
de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2018
Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen.
de jaaropgaaf van uw hypotheek
bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten
U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:
giften
zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
betaalde partneralimentatie
als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig
gegevens van leningen en andere schulden
gegevens van betaalde lijfrentepremies
een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
dividendgegevens
Alleen als u deze hebt gehad:
de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2019
de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2019

Meer info de koffie staat klaar!
https://www.b-n-p.nl/