Vrijspraak aangiftefraude door ontbreken aangifteplicht

Wie opzettelijk een onjuiste of onvolledige bij wet geregelde belastingaangifte indient, riskeert strafvervolging. Maar de Hoge Raad oordeelt dat alleen een aangifteplichtige of zijn vertegenwoordiger dit specifieke strafbare feit kan begaan.

Lees verder bij de bron:
https://www.taxence.nl/formeel-belastingrecht/vrijspraak-aangiftefraude-...

Meer info de koffie staat klaar!
https://www.b-n-p.nl/