Beroep op BOR SW ook in hoger beroep nog mogelijk

Als iemand niet of te laat een aangifte erfbelasting indient, verspeelt hij daarmee nog niet zijn recht een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling uit de Successiewet. Een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling blijft mogelijk tot dat de aanslag erf- of schenkbelasting onherroepelijk vaststaat.

Lees verder bij de bron:
https://www.taxence.nl/nieuws/fiscaal-nieuws/beroep-op-bor-sw-ook-in-hog...

Meer info de koffie staat klaar!
https://www.b-n-p.nl/