Geen gebruikelijk loon voor jonge, studerende dga

Als een iemand formeel gezien dga is van een B.V., maar nog jong is en studeert, is aannemelijk dat deze dga weinig activiteiten verricht voor zijn B.V. In dat geval is de kans groot dat de toepassing van de gebruikelijkloonregeling achterwege blijft.

Lees verder bij de bron:
https://www.taxence.nl/nieuws/geen-gebruikelijk-loon-voor-jonge-studeren...

Meer info de koffie staat klaar!
https://www.b-n-p.nl/