Vervolg besluitvorming woningbouw Bavel

In november zijn bewoners en ondernemers via een BredaBericht geïnformeerd over het besluit van het college om de wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toe te passen op een aantal kavels langs de A27 in Bavel. Ook in Bavel is veel behoefte aan nieuwe woningen bijvoorbeeld voor starters en ouderen. De gemeente Breda wil zelf de regie krijgen op eventuele toekomstige woningbouwplannen en daarom is deze plek in beeld als strategische woonlocatie voor de toekomst. Op 12 november heeft het college daarom besloten op een aantal kavels de Wvg toe te passen.

Op 16 januari 2020 houdt de gemeenteraad een beeldvormende sessie over het toepassen van de Wvg. Daarna neemt de gemeenteraad eind januari of begin februari een besluit om de Wvg al dan niet te bekrachtigen.

Meer info:
https://www.breda.nl/vervolg-besluitvorming-woningbouw-bavel

Fotograaf: 
Perry Roovers