Eerst verlies lijden, dan pas beschikking opeisen

Wie per saldo een positief inkomen uit werk en woning geniet, kan niet van de inspecteur verlangen dat hij een verliesvaststellingsbeschikking opstelt. Laat staan dat die belastingplichtige een dwangsom vordert vanwege het uitblijven van een verliesverrekening.

Lees verder bij de bron:
https://www.taxence.nl/nieuws/eerst-verlies-lijden-dan-pas-beschikking-o...

Meer info de koffie staat klaar!
https://www.b-n-p.nl/