Veel eerdere veroordelingen, hogere straf

Als de strafrechter in zijn motivering van zijn vonnis een eerdere herroepelijke veroordeling betrekt, is sprake van een motiveringsgebrek. Volgens de Hoge Raad is zo’n motiveringsgebrek te klein om het vonnis te vernietigen als de rechter ook enkele onherroepelijke veroordelingen in zijn motivering heeft meegenomen.

Lees verder bij de bron:
https://www.taxence.nl/agenda/adviseur-agenda/veel-eerdere-veroordelinge...

Meer info de koffie staat klaar!
https://www.b-n-p.nl/

Fotograaf: 
Perry Roovers