De mogelijkheden van pensioenoverdracht uit het buitenland

Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen over de mogelijkheid van pensioenoverdracht uit het buitenland. Met de in het beleidsbesluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M. beschreven voorwaarden wordt het mogelijk gemaakt om in aanmerking te komen voor de Nederlandse fiscale faciliteiten. Voor Nederland is voor belastingdoeleinden relevant of de waardeoverdracht naar Nederland plaatsvindt op grond van artikel 91 van de Pensioenwet of een andere grondslag.

Lees verder bij de bron:
https://www.taxence.nl/financiele-planning/de-mogelijkheden-van-pensioen...

Meer info de koffie staat klaar!
https://www.b-n-p.nl/