UBO-register en privacy

In de brief van VNO-NCW en MKB-Nederland wordt voorgesteld om UBO’s niet alleen inzicht te geven in het aantal raadplegingen, maar ook in de identiteit van de raadpleger. Hoewel Hoekstra begrip heeft voor deze behoefte zou dit in de praktijk tot onwenselijke situaties leiden. Inzicht verlenen in de identiteit van de raadpleger staat op gespannen voet met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees verder bij de bron:
https://www.taxence.nl/nieuws/ubo-register-en-privacy/

Meer info de koffie staat klaar!
https://www.b-n-p.nl/