Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid en revisierente

Onder voorwaarden kan de verzekeringnemer van een lijfrentepolis, deze afkopen bij arbeidsongeschiktheid zonder dat revisierente is verschuldigd. Een van de voorwaarden is dat de afkoopsom niet hoger is dan € 41.132 of niet hoger is dan de gemiddelde premiegrondslag van de afgelopen twee jaar zoals die geldt voor bepaling van de jaarruimten voor de premieaftrek lijfrenten.

Lees verder bij de bron:
http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/uitgelicht-homepage/afkoop-l...

Meer info de koffie staat klaar!
https://www.b-n-p.nl/