Rente op earn-outvergoeding deelneming is belast

Als de verkoper van een deelneming op grond van een earn-outregeling nog latere betalingen ontvangt, is een eventuele rente over deze betalingen niet aan te merken als een voordeel uit de deelneming. Deze rentevergoeding valt daardoor niet onder de deelnemingsvrijstelling.

Lees verder bij de bron:
http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/uitgelicht-homepage/rente-op...

Meer info de koffie staat klaar!
https://www.b-n-p.nl/