Trots als een pauw

VAN DE HOOFDREDATEUR

Evenals in de jubileum editie (ONS BLAD 60 JAAR 61e jaargang) heeft onze burgemeester van Breda Paul Depla de tijd genomen een voorwoord te schrijven, wij voelen ons enorm vereerd.

Met gezonden spanning, en trots als een PAUW, werken wij aan het geheel vernieuwde ONSBLAD!

Eind 2017 besloten wij te stoppen met het vertrouwde blauwe boekje zoals het in Bavel genoemd werd. Vele betreurde het, ook kritische kanten is het nog van deze tijd. De reden van de staking was heel simpel. Geografisch ontwikkelde en groeide Bavel. Via de post verzonden wij ONS BLAD, aan de niet meer in Bavel woonachtige abonnees. Net over de bult, zoals men dat benoemd in Bavel.
Ook vele waren gaan wonen in Ulvenhout, Galder, Strijbeek en Zuid Breda.

De kinderen van de basisscholen groepen 7 en 8 konden de bezorging in Bavel niet meer verantwoord op zich nemen, zo vond de redactie. Waar 10 jaar geleden één kind een deel had, van wat in 2017 één kind voor zijn of haar rekening nam. Zo zou in het nieuwe schooljaar 2018/2019 dit aantal nogmaals stijgen. De buitenroutes namen altijd de pubers voor hun rekening, deze waren niet blij, hun bijbaantje hop door hun neus geboord. Dit vonden wij ook spijtig wat ook dat waren toppertjes door weer en wind en jaren trouw aan ONSBLAD.

De hoofdredacteur dacht wat in het nieuwe schooljaar 5/12 van de abonnementsgelden terug te storten (1600 huishoudens). Laten we reëel blijven zeg, onbegonnen werk. ONS BLAD had leden, nu vrienden. Ook dit verraste de redactie dagelijks ontvangen wij nog bijdrage via Facebook, worden de personen/bedrijven persoonlijk bedankt voor hun financiële steun. Wij hopen dat er nog vele gaan volgen, en dit jaarlijks blijven doen. Maar laten we het 1e jaar maar eens aankijken, is het allemaal te behappen. Immers zijn wij vrijwilligers, en vrijwillig is niet vrijblijvend. De leuke, spontane, enthousiaste reacties geven ons echt de energie.

Via facebook bleef ONSBLAD in beeld, website echt aan onderhoud toe, zorg voor later. Zo was deze platte site. jaren hiervoor ook beschikbaar voor inschrijvingen “BOT” Bavel Onderneemt ’t. Deze ondernemersverering welke overigens nu is uitgegroeid tot een mooie organisatie, waar je trots op mag zijn. Vele overeenkomsten met de andere dorpen, Of het nu om inwoners, ondernemers, scholen, verenigingen en stichtingen gaat. Daarom nu 12.000 oplagen en een maandblad. Voor en door Ons. Want zo bleek na meer dan een half jaar dat het enorm gemist werd. Ondanks de social media, en niet lieve lezers de oudere ook de jonge gezinnen. Ook dit verbaasde ons, dus het gevoel wat wij hadden was juist. Nu moeten wij het nog waarmaken, want we maken nogal een sprong….. Maar zijn we niet aan elkaar verbonden, en geografisch gegroeid?

In de laatste kopij namen wij niet echt afscheid onze sluiting was “tot ziens” In plaats van een weekblad, nu een maandblad, met de kanttekening dat wij niet uitkomen in vakantieperiode’s want dan leest iedereen het nadien (oud nieuws) of beland het in de papierbak. Wij gaan proberen in te spelen op de activiteiten, en gaan hier dan ook rekening mee houden. Lever ook tijdig de advertentie en kopij aan, en niet onbelangrijk zaken voor de evenementen kalender.

Wij zijn niet bang voor kritiek, graag juist. Vele organisaties hebben wij gecontacteerd, juiste contactpersoon, zijn we niemand vergeten. Verhuisd etc etc. De naam blijft hetzelfde het is een blad voor ons. ONSBLAD. Als u ons een e-mail zend vermeld dan duidelijk in de omschrijving wat het betreft. Advertentie periode, kopij naam vereniging, bemerking, etc.

Bij de 1e paar uitgave nemen wij wat extra tijd, voor deze uitgave verzochten wij iedereen voor 02.11.18 kopij/advertenties aan te leveren. Terwijl verspreiding vind rond 14.11.18 plaatsvind. Ditzelfde geld voor de volgende editie inleveren voor of op 07.12.18. Voorop geven wij duidelijk aan wanneer!

Als u dit leest, hebben wij genoten met de bezorgertjes 2017 van het uitje Slagharen welke plaats heeft gevonden op zaterdag 10 november jl, Onze dank gaat uit naar onze sponsoren Vitamientjes en tasjes, Carl Grauwmans groenten specialist de Komkommerin, Versnaperingen en fris door van Steen lekker en makkelijk de rijdende winkel, Dorstlesser Toyota-Lexus-Mazda-Suzuki dealer Louwman Breda, reductie kosten touringcar van Mook en hoofdsponsor BnP group! In de volgende editie een uitgebreid verslag. Misschien is er wel een super jonge reporter in de groep aanwezig.

Elke maand een prijsvraag, bakkerij van Disseldorp heeft voor deze editie een zeer speciale creatieve heerlijke OnsBlad taart gemaakt, inmiddels is deze opgepeuzeld door de winnaars, welke u terugvind in deze editie evenals een nieuwe prijsvraag.

Wij wensen u veel leesplezier, en zien uw feedback graag tegemoet.

Namens stichting “ONS BLAD”

Hoofdredacteur Corine Verbeek-klaassen

https://www.facebook.com/OnsBlad/

Fotograaf: 
ONSBLAD