Recht op btw-teruggave al vóór Fuchs-arrest

Het is in strijd met het Unierechtelijke doeltreffendheidsbeginsel om iemand die als btw-ondernemer kwalificeert vanwege de exploitatie aanschaf van zonnepanelen niet dezelfde mogelijkheden te geven om zijn recht op aftrek van voorbelasting te effectueren.

Lees meer:
http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/uitgelicht-homepage/recht-op...

Aangeboden door:
https://www.b-n-p.nl/

Fotograaf: 
Dzon Piek